Cine suntem?

Volt România este un partid progresist, parte a mișcării paneuropene Volt Europa. Nicio țară nu poate răspunde singură provocărilor secolului XXI. De aceea Volt își propune să unească Europa - avem nevoie de mai multă colaborare, nu noi granițe!

Valorile noastre fundamentale sunt libertatea și respectul pentru individ, egalitatea de oportunități și incluziunea, statul de drept și democrația participativă. Volt propune un nou mod de a face politică, bazat pe soluții inovative dar pragmatice. Haideți să ne uităm împreună către viitor!

Care este viziunea noastră?

Statul Inteligent
Scopul fundamental al statului include menținerea stabilității economice, protejarea cetățenilor vulnerabili, crearea unui mediu propice pentru oportunități egale, și protecția mediului înconjurător. Susținem servicii publice eficiente bazate pe modele inovatoare și tehnologii moderne, prin digitalizarea instituțiilor, o transparență radicală a actului de guvernare, și eliminarea birocrației. Ne angajăm pentru justiție echitabilă, combaterea corupției și eradicarea abuzurilor pentru a restaura încrederea cetățenilor în stat, cu o preocupare constantă pentru binele comun.
Renaștere economică
Volt România promovează o economie deschisă și dinamică ca motor al progresului și prosperității. Susținem o economie de piață liberă, cu șanse egale pentru toți în cadrul unui sistem legal funcțional. Luptăm împotriva evaziunii fiscale și promovăm o dezvoltare economică onestă prin investiții private, inovare și colaborare între toți actorii economici. Totodată, ne îndreptăm atenția spre o economie circulară și sustenabilă, în care investițiile susțin dezvoltarea durabilă și producția ecologică. Această abordare reflectă direcția noastră către un viitor mai bun pentru toți, în armonie cu mediul și în beneficiul comunității.
Echitate Socială
În Volt România, ne propunem să construim o societate în care toți cetățenii să aibă dreptul de a-și trăi viața așa cum doresc, într-un mediu liber și respectuos față de diversitatea umană. Drepturile omului, indiferent de religie, gen, orientare sexuală, educație sau profesie, sunt în centrul viziunii noastre. O societate inclusivă este și una eficientă, în care membrii săi sunt liberi să își atingă potențialul maxim, spre beneficiul întregii comunități.
Echilibru Global
Promovăm o Uniune Europeană puternică și o ordine internațională echitabilă. Susținem politici bazate pe valorile fundamentale ale demnității umane, libertății, responsabilității, democrației și drepturilor omului. Avem încredere într-o globalizare reglementată, cu comerț liber și protecție a mediului, asigurând avantaje pentru toți cetățenii. De asemenea, ne concentrăm pe lupta împotriva schimbărilor climatice, promovând tranziția către resurse regenerabile și protejarea mediului înconjurător. Prin cooperare și pace, ne propunem să contribuim la bunăstarea cetățenilor și securitatea națională.
Cetățeni Puternici
Ne angajăm să promovăm un spațiu democratic robust în care fiecare cetățean are posibilitatea de a se implica activ în procesul politic. Prin transparență guvernamentală și mecanisme participative, dorim să amplificăm influența oamenilor de rând asupra politicii. Susținem reforma electorală pentru a permite participarea tuturor, indiferent de caracteristicile personale. Promovăm guvernanța deschisă și consultarea publică pentru soluționarea eficientă a problemelor comunităților. De asemenea, sprijinim presa independentă ca factor cheie în informarea corectă și combaterea dezinformării prin politici de protecție.
Reforma UE
Uniunea Europeană este proiectul nostru comun, un succes istoric fără precedent care a adus pacea și prosperitatea timp de decenii, în Vest și în Est. Aspirăm la o Uniune Europeană mai democratică și unită, într-o structură federală bazată pe principiul de subsidiaritate și echilibru al puterilor. Vrem eliminarea decalajelor socio-economice între comunități și uniformizarea proceselor democratice pentru o societate europeană comună. În acest sens, reforma instituțiilor europene și integrarea legislațiilor statale reprezintă pași esențiali.

5+1 provocări

Volt a definit 5+1 provocări fundamentale pe care vrea să le promoveze în fiecare țară europeană. Primele 5 vor fi cele adaptate la fiecare program național astfel încât să corespundă realităților locale, iar acea +1 – propunerea noastră pentru reforma și consolidarea UE – va fi una și aceeași pentru toate programele naționale.

Volt dorește astfel să mențină o unitate de viziune între filiale sale naționale. Avem provocări comune, și trebuie să lucrăm împreună pentru a le soluționa cât mai eficient.

Citește aici programul politic Volt Europa
 • 1

  Statul Inteligent

  Vrem să construim un stat care lucrează inteligent în folosul cetățenilor săi.

 • 2

  Renașterea Economică

  Vrem să construim o economie deschisă, care lucrează în beneficiul comunității și în armonie cu mediul înconjurător.

 • 3

  Echitatea Socială

  Vrem să construim o societate în care toți cetățenii să aibă dreptul de a-și trăi viața așa cum doresc, într-un mediu liber și respectuos față de diversitatea umană.

 • 4

  Echilibrul Global

  Vrem o Uniune Europeană puternică și o ordine internațională echitabilă, bazată pe democrație, respect reciproc, și drepturile omului.

 • 5

  Cetățeni Puternici

  Vrem un spațiu democratic robust, în care fiecare cetățean are posibilitatea de a se implica activ în procesul politic.

 • +1

  Reforma UE

  Aspirăm la o Uniune Europeană mai democratică și unită, într-o structură federală bazată pe principiul de subsidiaritate și echilibru al puterilor.