Regulamente interne

Cod de etică și conduită

Codul de etică și conduită stabilește principii și reguli morale și profesionale la care aderă toți membrii, voluntarii și colaboratorii Volt.