Viziunea Volt România privind digitalizarea

De ce Partidul Volt România susține digitalizarea statului?

4 apr. 2024

Viziunea Volt România privind digitalizarea este una a sistemului unitar și a dezvoltării pe termen lung. Pentru noi, digitalizarea înseamnă un portal unic pentru toate instituțiile guvernamentale. Din acest portal, cetățenii vor avea acces la toate informațiile de interes public, și vor avea acces unitar la toate serviciile oferite de stat. De asemenea, statul va avea puterea de calcul necesară pentru a verifica aceste informații și de a semnala rapid orice ilegalități, iregularități sau probleme.

De ce portal unic? În primul rând pentru eficiență în implementare și mentenanță. Dacă am avea site pentru fiecare agenție și fiecare primărie din România, am vorbi de mii de proiecte diferite, care ne-ar costa mult, și ar duplica foarte mult efort. De asemenea, dacă avem un portal unic, susținut de un cloud guvernamental unitar, aceste instituții vor putea comunica instant și facil, fără multele bătăi de cap inerente unor sisteme care funcționează în paralel.

În acest fel, guvernul central va putea suporta costul și efortul necesar infrastructurii digitale, nefiind necesar ca fiecare instituție centrală sau locală să aibă o echipă de specialiști pentru a-și implementa și menține sistemul propriu. (Bineînțeles, vor fi în continuare necesari specialiști pentru a menține infrastructura fizică - calculatoare, rețelistică, etc. și toți angajații vor trebui să știe cum să opereze noul sistem digital. Voi detalia această provocare într-un articol viitor)

Nu putem vorbi de sisteme informatice fără a lua în considerare securitatea cibernetică. Acesta este un subiect foarte serios, în special datorită faptului că vorbim de date cu caracter personal. Când un atacator sparge site-ul oricărei instituții guvernamentale, repercusiunile asupra cetățenilor devin foarte serioase (iar România este unul din statele din sistemele căruia a fost furat buletinul premierului). Chiar și simpla incapacitare a sistemului ar putea avea efecte adverse, mai ales atunci când sunt atacate sistemul de asigurări de sănătate sau cel al pensiilor.

Aici ar putea apărea deja întrebarea „dar de ce să ne chinuim atâta cu un sistem digital? Un sistem pur fizic nu ar putea fi niciodată spart de, să zicem, hackeri ruși”. Răspunsul este unul simplu: un sistem fizic este supus și el, la rândul său, unor riscuri de pierdere a datelor, prin deteriorarea suportului fizic (incendiu, inundație), furt, pierdere, etc. Mai mult, un sistem fizic este mult, mult mai greu de accesat: dacă o instituție ar dori să verifice istoricul calității de asigurat, spre exemplu, funcționarul are de căutat prin sute de metri liniari de documente, aflate în locații diferite. De cealaltă parte a ghișeului, cetățeanul are de îndurat termene foarte lungi pentru a-și rezolva problemele cu statul iar funcționarul dedică foarte mult timp unei singure lucrări. Problema devine cu atât mai spinoasă dacă vorbim de miile de documente pe care o organizație mare le acumulează anual. 

Agenții precum ANAF ar beneficia enorm de pe urma unui cloud guvernamental unic, cu puterea de calcul de a verifica automat rapoartele făcute de companii și cetățeni. Vorbim aici de un volum absolut imens de date, imposibil de verificat de mână. Mai mult, verificarea automată, spre deosebire de cea umană, este nepărtinitoare. Poți mitui un inspector să ignore fraude, dar nu poți mitui un algoritm. Ca regulă generală, un sistem bine construit nu va putea fi modificat în mod neautorizat.

Un astfel de sistem digital unic ne-ar permite și o transparență radicală a guvernării. Momentan este dificil să faci rost de informații de interes public, dincolo de opacitatea manifestată către cetățeni. Dar am putea publica pe acest portal unic toate contractele și cheltuielile aparatului bugetar. Am putea publica proiectele de hotărâri pentru a putea fi consultate de cetățeni în timpul dedicat, oferind de asemenea și posibilitatea ca ei să ofere feedback constructiv. Pe scurt, avem capacitatea de a aduce statul mult mai aproape de subiecții săi. cetățenii. Avem de consolidat o democrație ce poate fi mult mai puternică și mai rezilientă, fundamentul unei societăți prospere.

Nu trebuie să fim pionieri în domeniu. Alte țări europene (precum Estonia) deja au implementat cu mare succes un astfel de sistem. Printre beneficiile demonstrate de sistemul implementat de Estonia se numără:

  • Deschiderea ușoară a unei companii în doar trei ore (beneficiu major prin dezvoltarea mediului de afaceri);

  • Obținerea rapidă a unui permis de rezidență (care încurajează străinii să vină să muncească și să investească în țară);

  • Plata facilă a taxelor și impozitelor (care crește gradul de conformare/compliance și încurajează raportarea veniturilor);

  • Îmbunătățirea serviciilor publice din orașe (așa numitul Smart City, care este un subiect în sine).

Dar digitalizarea nu ar lăsa mulți angajați de la stat fără muncă? Nu neapărat. Va fi în continuare nevoie de un număr semnificativ de angajați care să monitorizeze, opereze, și îmbunătățească sistemul, va fi nevoie de lucrători care să digitalizeze volumul enorm de documente pe suport de hârtie generat până acum precum și oameni care să continue să interacționeze direct cu publicul. Construirea unui sistem digital nu înseamnă abandonarea oricărui contact fizic cu cetățeanul. Înseamnă strict facilitarea accesului acestuia la informații și servicii de calitate.

Acceptăm că digitalizarea va fi, pentru încă mulți ani de acum înainte, mai mult destinată transparenței decizionale decât pentru interacțiune directă cu instituțiile. Acest lucru ține de alfabetizare digitală și de dezvoltarea infrastructurii internetului în țară. Însă chiar și generațiile mai în vârstă învață cum să folosească telefoane mobile și calculatoare, iar Volt România își propune să reducă decalajul digital în continuare.

Pentru că sistemul ar fi unul unic, nu va exista problema diferențelor între UAT-uri, practicile și procedurile fiind unitare. Complexitatea adăugării unei noi localități ar fi mică, costurile adiționale de asemenea foarte mici, și nu va avea nimeni ocazia să întârzie implementarea pe motiv că „nu sunt fonduri/oameni”.

În sprijinul democrației și al construirii unui viitor sănătos, Volt România susține digitalizarea statului pentru transparentizarea radicală a administrației și facilitarea tuturor interacțiunilor cu cetățeanul.