Manifest

Europa de astăzi

Țările europene se confruntă cu probleme fără precedent, de ordin social, politic și economic. La nivel social, nivelul de dezbinare, combinat cu dezinteresul clasei conducătoare, a dus la excluderea din societate, în termeni de participativitate, a multor cetățeni, în timp ce statul nu oferă garanțiile necesare unei vieți trăite decent. Sistemul actual neglijează anumite grupuri și regiuni dezavantajate de-a lungul timpului, sub toate regimurile din țara noastră. Pilonii instituțiilor noastre publice, la rândul lor, devin din ce în ce mai instabili. Economiile noastre naționale se confruntă cu rate nesemnificative de creștere, se bazează pe industrii fără viitor și nu au condițiile necesare pentru a alimenta inovația. Mai mult decât orice, economia României e bazată pe consum. În timpul acesta, globalizarea devine din ce în ce mai influentă în modelarea multor sfere ale societății, de la economie, la educație, arte și științe. Piețele deschise, digitalizarea și automatizarea amenință o mare parte a forței de muncă și exercită presiune continuă asupra muncitorilor. Totodată, strategiile economice divergente constituie o amenințare la adresa coeziunii europene. Iar recent, continentul european este din nou afectat de război.

Politica națională pare să fie blocată în vechi diviziuni, fără a reuși să ofere răspunsuri într-o lume nesigură, unde schimbarea se petrece rapid. Această nesiguranță creează loc pentru mișcări populiste și partide extremiste, care oferă răspunsuri simpliste la întrebări complexe de securitate, identitate și solidaritate. Toate aceste fenomene duc la instabilitate și incapacitatea de a preveni sau gestiona crizele de migrație, schimbările climatice sau crizele de sănătate publică, evidențiind necesitatea de a regândi viziunea țării noastre în jurul solidarității, interdependenței și coeziunii europene.

Ce este Volt?

Volt este o mișcare paneuropeană, pragmatică și progresistă care dorește unirea cetățenilor europeni în afara hotarelor naționale, pentru a deveni o voce puternica în promovarea valorilor Europene.

Pan-europeană - deoarece credem cu tărie că, pe lângă schimbarea la nivel național, avem nevoie de o Europă puternică și unită pentru a face față provocărilor descrise. 

Pragmatică - deoarece suntem axati pe soluții constructive care unesc oamenii, în loc să îi dezbine, și care produc rezultate pentru a crește nivelul comun de bunăstare.

Progresistă - deoarece promovăm noi răspunsuri la probleme complexe, pentru a construi un viitor mai bun, lasând în urma abordările învechite care ne-au adus în aceasta situație de criză. 

Angajamentul Volt Europa 

Credem că Europa are nevoie de o mișcare politică transnațională care să contribuie la dezvoltarea unei identități politice europene comune, pentru a intensifica cooperarea pașnică, egală și responsabilă a cetățenilor europeni. 

Drept urmare, ne-am unit pentru a crea Volt, prima mișcare politică pan-europeană, cu obiectivul de a coordona politicile partidelor care aparțin acestei mișcări și pentru a promova politici progresiste, cauze și valori comune, care să vină spre binele tuturor cetățenilor europeni. 

Prin activități la nivel local, regional, național și european ne dorim să contribuim la îmbunătățirea coeficientului de justiție sociale și creșterea participării civice, pentru a proteja demnitatea umană, drepturile omului, solidaritatea, democrația, egalitatea în fața legii, libertatea și statul de drept în interiorul și în afara Europei.

Viziune 

Ne dorim o Europă unită, care își prețuiește cetățenii și locuitorii, oferindu-le oportunitățile necesare pentru a-și atinge potențialul. O Europă care cooperează pentru a atinge împreuna cele mai înalte standarde în vederea dezvoltării economice, tehnologice, de protecție socială, a mediului și a drepturilor omului. 

Prin Volt, aducem o nouă viziune în România, care va implementa măsuri de deblocare a potențialul enorm de dezvoltare. În felul acesta, vrem să transformăm țara într-un actor regional valoros, devenind astfel forța politică a progresului capabilă să îmbine creșterea economică cu dezvoltarea sustenabilă și echitabilă a României. 

Suntem un partid social-liberal, progresist, pan-european care susține o economie liberă, poziționare pragmatica pe plan extern și politici sociale echitabile. Prin tot ceea ce facem contestăm corupția, inegalitatea și extremismul. Credem în inovație politică, prin implicarea directă a cetățenilor în dezvoltarea comunității. Punem bazele unei clase politice tinere, integre și transparente, care să redea românilor încrederea că putem aduce România la un alt nivel!

Misiunea noastra

  Viziunea noastră este consacrată în trei obiective fundamentale:

  1. Maximizarea prosperității națiunilor europene și a bunăstării cetățenilor europeni într-o manieră sustenabilă.

  2. Eliminarea prejudecăților și a barierelor sociale care provoacă suferință și discriminare în cazul persoanelor din medii socio-economice defavorizate, care aparțin, adesea, minorităților sau grupurilor discriminate, în mod nedrept, pe parcursul istoriei.

  3. Crearea unei forțe politice paneuropene, progresiste, care să promoveze politici de integrare europeană în viitorul apropiat.

Valori și Principii interne 

În Volt, punem un accent deosebit pe trei principii cheie care vor guverna modul în care colaborăm și progresăm.

  • Integritate. Reconstruim încrederea cetățenilor în politică prin onestitate, responsabilitate și respectarea angajamentelor.

  • Profesionalism. Ne ghidăm în funcție de niște standarde organizaționale trasate la nivelul întregii mișcări europene, căutând mereu sa evaluăm și să ne adaptăm.

  • Cooperare. Construim o atmosfera pozitiva si productivă, ajutându-ne reciproc cu respect și empatie.

Ideologie:

1 | Statul inteligent

Credem că scopul fundamental al statului este: adoptarea politicilor fiscale și monetare necesare menținerii stabilității economice; asigurarea securității și stabilității sociale; crearea condițiilor necesare pentru asigurarea oportunităților egale tuturor cetățenilor; protecția mediului înconjurător și a bunăstării colective. 

Credem ca statul este dator să presteze serviciile publice folosind cele mai avansate și dovedite modele de bune practici, alături de tehnologiile disponibile, prin digitizarea și debirocratizarea instituțiilor publice. Astfel, putem ajunge la eficientizarea proceselor instituționale, optimizarea costurilor și îmbunătățirea comunicării cu cetățeanul.

Susținem o justiție echitabilă care protejează drepturile și libertățile cetățenilor,  tratându-i pe toți în mod egal. Considerăm corupția ca fiind cel mai primejdios act de eroziune a statului, instituțiilor și democrației. Ca stat, avem nevoie de eradicarea permanentă a oricăror forme de abuz, pentru a putea recăpăta convingerea cetățenilor asupra faptului că oficialii aleși lucrează pentru ei, nu pentru grupurile de interese, formate atât în ultimii 34 de ani, cât și moștenite din perioada comunistă. 

2 | Renaşterea economică 

Susținem o economie deschisă și dinamică ca motor al progresului și prosperității. Ne dorim o economie de piață liberă, în cadrul unui sistem legal  funcțional care asigură șanse egale de acces, dezvoltare și participare în activități economice. Considerăm însă că o economie de piață nereglementată poate crea dezechilibre sistemice care trebuie atenuate prin politici publice corespunzătoare de echitate și redistribuire, care să ducă la prosperitatea tuturor cetățenilor. 

Susținem taxele echitabile ca mod de distribuție corectă și imparțială a responsabilităților fiscale. Considerăm că evaziunea fiscală subminează democrația, de aceea ne propunem să luptăm cu corporațiile care evita plata impozitelor și, în general, cu economia tenebră. Considerăm că statul trebuie să asigure un spațiu pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin creșterea investițiilor private oneste, debirocratizare, digitalizare, invesții în infrastructură, inovație și tehnologii. Acest lucru trebuie făcut în parteneriat cu actorii economici, întreprinderile, angajații și sindicatele pentru a asigura o distribuție echitabilă a beneficiilor și responsabilităților generate de creșterea economică. Susținem protecția muncii și drepturile angajaților indiferent de naționalitate, etnie, gen, sexualitate sau religie, prin asigurarea calității locurilor de muncă și alte politici de interes.

În același timp, considerăm că dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea economică pot fi realizate în cadrul unei economii circulare și sustenabile care asigura o producție ecologică, prin creșterea investițiilor și fluxurilor financiare către priorități de dezvoltare durabilă. 

3 | Echitatea socială

Aspiram la o societate în care cetățenii au dreptul să își trăiască viața cum își doresc, făcând alegeri libere și fără constrângere, cu respectarea legii, care ar trebui să aibă ca prioritate principiul binelui comun. Drepturile omului trebuie respectate indiferent de religie, gen, orientare sexuală, educație, profesie, aspirații și obiective personale. De asemenea, ne dorim o societate în care cetățenii trebuie să aibă dreptul și responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea propriei comunități, pentru a modela o societate mai eficientă și mai incluzivă. Echitatea socială pentru noi înseamnă acces liber și nediscriminatoriu la servicii publice esentiale precum educație, sanatate și sistem de pensionare, pentru asigurarea oportunităților egale tuturor cetățenilor pe parcursul întregii vieți.

Considerăm că educația este factorul determinant în dezvoltarea unei democrații puternice și a unei societăți moderne, iar procesul acesta trebuie să le asigure cetățenilor posibilitatea de a se respecializa și reintegra în piața muncii la orice vârstă. De aceea ne dorim ca educația de calitate să fie accesibilă pentru toți, cu profesori calificați și condiții bune de instruire. De asemenea, ne dorim ca statul să ofere un sistem de sănătate național eficient, dotat cu aparate performante și personal calificat care poate oferi grija necesară cetățenilor, indiferent de statut sau alte criterii care ar putea aduce un dezechilibru. Nu în ultimul rand, aspirăm la o societate în care cetățenii vulnerabili pot trăi cu demnitate prin pensii decente și îngrijire corespunzătoare. Doar așa putem valorifica sursa incredibilă de ajutor și experiența acestora.

4 | Echilibrul global

Considerăm că Uniunea Europeană este cel mai ambițios proiect dezvoltat în istoria continentului nostru și milităm pentru un bloc comunitar care promovează, atât în vecinătatea imediată, cât și în restul lumii, politici în acord cu valorile părinților fondatori: demnitatea umană, libertatea, responsabilitatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. Suntem adepții unei ordini internaționale bazate pe relații multilaterale care au ca scop urmărirea obiectivelor și bunăstării echitabile. Considerăm globalizarea ca fiind un proces care poate aduce multe avantaje, dar care necesită reglementare pentru a aduce beneficii tuturor cetățenilor, nu doar clasei sociale înstărite. Susținem comerțul liber, atâta timp cât acesta este reciproc avantajos și nu produce prejudicii mediului înconjurător, economiei naționale și a Uniunii Europene, per ansamblu.

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare provocare a vremurilor noastre. Fiecare om are dreptul la aer curat, mâncare necontaminată și un mediu cu biodiversitate bogată. Susținem tranziția către resurse regenerabile de energie atat pentru a diminua poluarea, cât și pentru a crește independența și securitatea energetică - prioritate strategică pentru România. Considerăm că dezvoltarea tehnologică și industrială trebuie sa fie efectuată în armonie cu protecția/ prezervarea mediului înconjurător, iar politicile naționale ar trebui să respecte și să promoveze aceasta sinergie, prin reglementări stricte privind noxele și impactul industriei asupra mediului. Conștientizăm că schimbările climatice reprezintă o provocare globală, de aceea susținem acordurile multilaterale internaționale ca un mediu eficace de combatere a acestei crize. 

Pacea și securitatea stau la baza unor societăți înfloritoare, ancorate în: creșterea nivelului de siguranță națională;  protecția democrației, drepturilor și bunăstării cetățenilor;  asigurarea securității economice.

Promovăm o ordine internațională bazată pe integrare, cooperare, norme și reguli convenite de comun acord cu instituții care monitorizează respectarea și executarea acestora. De aceea suntem adepții acțiunilor  multilaterale comune pentru  atingerea obiectivelor de pace și securitate.

5 | Împuternicirea cetățenilor

Considerăm că statul este responsabil pentru garantarea drepturilor fiecărui cetățean și asigurarea unui spațiu democratic sănătos care amplifică participarea oamenilor de rând în procesul politic. În democrații puternice, participative și deliberative, cetățenii se pot implica zilnic și pot influența direct și frecvent orice aspect al politicii. Drumul către acest obiectiv începe cu transparența actului de guvernare, eliminarea barierelor birocratice, și crearea unor mecanisme participative care oferă cetățenilor oportunitatea de implicare activă în comunitățile lor. 

Constientizam că participarea în alegeri este pilonul fundamental al democrației, iar competiția electorală corectă creează un stat puternic. De aceea susținem o reformă electorală care permite cetățenilor să participe în procesele politice prin candidatură sau vot, indiferent de gen, etnie, orientare sexuală sau religie. Astfel, ne dorim ca procesul politic să devină accesibil tuturor, nu doar celor cu influență și resurse financiare. Mai mult decât atât, aspirăm la o guvernanță care oferă multiple posibilități de implicare cetățenilor, prin consultanță publică sau bugete participative care ajută la identificare problemelor corecte în comunitățile lor, precum și la soluționarea mai efectiva a acestora. 

Nu în ultimul rand, înțelegem că presa independentă joacă un rol cheie informarea corecta, imparțială a cetățenilor, contribuind astfel în formarea unei societăți puternice, coezive și solidare. De aceea susținem că libertatea presei trebuie susținută prin politici de protecție împotriva intereselor obscure și influenței politice. Prin urmare, avem nevoie de politici de identificare și pedepsire a promotorilor de știri false, propagandă și alte unelte de dezinformare

+1 | Reforma UE

Uniunea Europeană este proiectul nostru comun; un succes istoric fără precedent care a adus pacea și prosperitatea timp de decenii, în Vestul și în Estul blocului comunitar. Aspirăm la o Uniune și mai democratică, unită, și puternică; o Uniune Federală întemeiată pe: principiul de subsidiaritate și descentralizare, separarea puterilor pentru control și echilibru, precum și pe delegarea responsabilităților către instituțiile de guvernare și administrație unde acestea pot fi îndeplinite cel mai bine. 

Principiul subsidiarității repartizează construcția infrastructurii ușoare (de pildă) către autoritățile locale, iar chestiunile de impact larg, cu implicații complexe în domenii multiple, precum politica externă, către autoritățile statale sau internaționale.

Considerăm că drumul spre o Uniune Federală are ca prim obiectiv eliminarea diferențelor socio-economice dintre comunitățile rurale și urbane, iar pe scara largă dintre statele membre din Est și Vest. Obiectivul secundar către o Uniune Federală este uniformizarea proceselor democratice din toate țările membre, pentru a construi o societate Europeană comună. Ca ultim obiectiv, dar nu cel din urmă, o Uniune Federală are nevoie de o reformă a instituțiilor europene, pentru a integra legislațiile statale, a răspunde provocărilor care vor apărea pe parcurs și a realiza, într-un final, aspirațiile comune ale blocului comunitar.