Statutul Volt România

Partidul Volt România este persoană juridică de drept public, partid politic organizat în conformitate cu prevederile Constituției României, Legii nr. 14/2003 privind Partidele Politice, ale prezentului Statut, ale regulamentelor interne și deciziilor de aplicare ale prezentului Statut, precum și în conformitate cu celelalte prevederi legale.